Predavanje o mogućnostima financiranja za mlade

/, Novosti/Predavanje o mogućnostima financiranja za mlade

Direktor HS Consulting-a, Josip Hetrih, u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine održao je predavanje za mlade o predstavljanju mogućnosti financiranja prilikom pokretanja poslovanja i razvoja postojećeg poslovanja bespovratnim sredstvima.

Aktualni natječaji

Na predavanju su predstavljeni svi aktualni natječaji u 2019. godini. Cilj predavanja bio je motivirati mlade na pokretanje samostalnog poslovanja ili udruživanje te samozapošljavanje.

Zainteresiranost mladih

Mladi su najviše bili zainteresirani za teme vezane uz mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja koje provodi HZZ za koje su im predstavljeni uspješni primjeri mladih kojima su odobrene potpore.Pitanja su bila usmjerena i na aktualne pozive za inovacije novoosnovanih MSP-a gdje su im predstavljeni neki uspješni projekti iz I. faze ovog Poziva.

Prezentaciju možete pogledati ovdje.

Imate projektnu ideju? Trebate pomoć u pripremi poslovnog plana i apliciranju projekta? Javite nam se i naši stručnjaci će besplatno ocijeniti Vašu projektnu ideju.

Ispunite obrazac
Pratite me

Josip Hetrih

Direktor at HS Consulting
Rođen 10. prosinca 1992. godine u Virovitici.Redovni stručni studij Informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, završio je 2014. godine te je dobitnik Zahvalnice za izniman doprinos u radu Športske udruge VŠMTI. Obrazovanje nastavlja 2015. godine kao izvanredni student diplomskog stručnog studija Menadžment malih i srednjih poduzeća na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Diplomski stručni studij završava 2017. godine s prosjekom ocjena 5,00 obranom završnog rada na temu „Privlačenje investicija u poduzetničke zone malih gradova stvaranjem preduvjeta za razvoj malih i srednjih poduzeća“. Autor je dva znanstvena rada na temu razvoja malih i srednjih poduzeća. Poslovnu karijeru započeo je 2015. godine u Gradu Slatini na mjestu stručnog suradnika za gospodarstvo i razvoj. U međuvremenu završava tri programa osposobljavanja u području pripreme i provedbe EU projekata, a 2016. godine polaže državni stručni ispit u Ministarstvu uprave. Karijeru nastavlja u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na mjestu stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata sve do rujna 2017. godine kada počinje raditi u PP Orahovici kao asistent voditelja za nacionalne i EU fondove. HS Consulting je osnovao u siječnju 2018. godine. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, nogometom i tenisom.
Josip Hetrih
Pratite me