Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini – preostala sredstva stavljaju se na raspolaganje poljoprivrednicima

/, Novosti/Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini – preostala sredstva stavljaju se na raspolaganje poljoprivrednicima

360 milijuna eura programskih sredstava

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti. Tijekom 2019. godine na raspolaganje se stavlja ostatak cjelokupne alokacije kroz 30-ak postupaka dodjele ukupne vrijednosti 360 milijuna eura čime će tijekom 2019. godine cjelokupna programska sredstva Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. biti aktivirana.

Indikativni plan objave natječaja

Objavljen je i indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini.

Natječaji koji se neće provoditi u 2019. godini

Sredstva pojedinih tipova operacija Programa već su u potpunosti iskorištena pa ove godine neće biti natječaja za 6. 1. 1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6. 3. 1. (potpora malim poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici dalje se mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe. Za operaciju 4. 1. 1 također neće biti raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva.

Tijekom 2019. podrška rastu i razvoju poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora

U 2019. godini nastavlja se podrška rastu i razvoju poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora putem financijskih instrumenata – novog oblika financiranja uvedenog tijekom 2018. godine, namijenjenog subjektima malog gospodarstva, za čije se investicije iz Programa ruralnog razvoja omogućavaju povoljniji uvjeti financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka) uz smanjenje zahtjeva prema korisnicima financijskih instrumenata.

Zahtjevi za zajmove u 2019. godini

Tijekom cijele 2019. godine HAMAG-BICRO nastavlja zaprimati i obrađivati zahtjeve za zajmove za ruralni razvoj, a do kraja prvog tromjesečja 2019. godine bit će dostupna i Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, kojima se osigurava pokriće glavnice kredita ili leasinga do najvišeg iznosa od 1,3 milijuna eura i to sa stopama jamstva od 70%, odnosno do čak 80% za projekte mladih pojoprivrednika i za ulaganja u mljekarski sektor. Navedena jamstva također omogućavaju financiranje obrtnih sredstava iznosa do 200.000 eura, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova kredita.

Informacije o natječajima Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. planirana za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, dodatno se informirajte ovdje.


Imate projektnu ideju? Trebate pomoć u pripremi poslovnog plana i apliciranju projekta? Javite nam se i naši stručnjaci će besplatno ocjeniti Vašu projektnu ideju.
Ispunite obrazac
Pratite me

Josip Hetrih

Direktor at HS Consulting
Rođen 10. prosinca 1992. godine u Virovitici.Redovni stručni studij Informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, završio je 2014. godine te je dobitnik Zahvalnice za izniman doprinos u radu Športske udruge VŠMTI. Obrazovanje nastavlja 2015. godine kao izvanredni student diplomskog stručnog studija Menadžment malih i srednjih poduzeća na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Diplomski stručni studij završava 2017. godine s prosjekom ocjena 5,00 obranom završnog rada na temu „Privlačenje investicija u poduzetničke zone malih gradova stvaranjem preduvjeta za razvoj malih i srednjih poduzeća“. Autor je dva znanstvena rada na temu razvoja malih i srednjih poduzeća. Poslovnu karijeru započeo je 2015. godine u Gradu Slatini na mjestu stručnog suradnika za gospodarstvo i razvoj. U međuvremenu završava tri programa osposobljavanja u području pripreme i provedbe EU projekata, a 2016. godine polaže državni stručni ispit u Ministarstvu uprave. Karijeru nastavlja u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na mjestu stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata sve do rujna 2017. godine kada počinje raditi u PP Orahovici kao asistent voditelja za nacionalne i EU fondove. HS Consulting je osnovao u siječnju 2018. godine. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, nogometom i tenisom.
Josip Hetrih
Pratite me