Kako registrirati djelatnost prerade voća i povrća na OPG?

/, Novosti/Kako registrirati djelatnost prerade voća i povrća na OPG?

Djelatnost prerade voća i povrća kao dopunska djelatnost na OPG

Registaciju objekta za proizvodnju džemova, sokova i drugih prerađevina od voća i povrća moguće je registrirati kao dopunsku djelatnost na OPG.

Registracija objekta

Raspolaganje resursima za obavljanje odabrane dodatne aktivnosti nužno je prije registracije bilo koje od dopuštenih dopunskih djelatnosti. Za konkretnu dopunsku djelatnost to se prvenstveno odnosi na poljoprivrene kulture upisane u Upisnik te posjedovanje objekta.

50% i više sirovine u preradi na OPG mora potjecati iz vlastite proizvodnje, dakle OPG koji želi registrirati preradu mora u svojim resursima imati određene površine voćnjaka ili oranica.

Objekt u kojemu se planira obavljati prerada mora biti adekvatan  i sukladan propisima o hrani.

Registracija objekta

1.korak: Upoznajte se sa zakonskom regulativom

Potrebno je detaljno proučiti Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14, 30/15 i 29/18).

2. korak: Upis OPG-a u Upisnik

Dakle, kako bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati objekt za preradu voća i povrća potrebno je prije svega da je kao OPG upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Upis se vrši u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema sjedištu OPG-a.

3. korak: Registracija objekta

Način i korake u registraciji objekta za preradu voća i povrća propisuje Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15) temeljem Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18).

4. korak: Registracija dopunskih djelatnosti na OPG

OPG koji se želi baviti proizvodnjom džemova ili sokova i nekim drugim prerađevinama, po potrebi upisuje dopunske djelatnosti. Registracija dopunskih djelatnosti obavlja se također u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema sjedištu OPG-a.

Registraciju, kao i bavljenje dodatnim djelatnostima na OPG regulira Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14, 30/15 i 29/18).

Nositelj dopunske djelatnosti može biti i nositelj OPG-a, odnosno član OPG-a, uz suglasnost nositelja. Pravo prodaje, uz nositelja, imaju svi članovi. Nadalje, nositelj dopunske djelatnosti na OPG-u mora imati odgovarajuću kvalifikaciju potrebnu za obavljanje dopunske djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

 

 

Imate projektnu ideju? Trebate pomoć u pripremi poslovnog plana i apliciranju projekta? Javite nam se i naši stručnjaci će besplatno ocjeniti Vašu projektnu ideju.
Ispunite obrazac
Pratite me

Josip Hetrih

Direktor at HS Consulting
Rođen 10. prosinca 1992. godine u Virovitici.Redovni stručni studij Informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, završio je 2014. godine te je dobitnik Zahvalnice za izniman doprinos u radu Športske udruge VŠMTI. Obrazovanje nastavlja 2015. godine kao izvanredni student diplomskog stručnog studija Menadžment malih i srednjih poduzeća na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Diplomski stručni studij završava 2017. godine s prosjekom ocjena 5,00 obranom završnog rada na temu „Privlačenje investicija u poduzetničke zone malih gradova stvaranjem preduvjeta za razvoj malih i srednjih poduzeća“. Autor je dva znanstvena rada na temu razvoja malih i srednjih poduzeća. Poslovnu karijeru započeo je 2015. godine u Gradu Slatini na mjestu stručnog suradnika za gospodarstvo i razvoj. U međuvremenu završava tri programa osposobljavanja u području pripreme i provedbe EU projekata, a 2016. godine polaže državni stručni ispit u Ministarstvu uprave. Karijeru nastavlja u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatine na mjestu stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata sve do rujna 2017. godine kada počinje raditi u PP Orahovici kao asistent voditelja za nacionalne i EU fondove. HS Consulting je osnovao u siječnju 2018. godine. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, nogometom i tenisom.
Josip Hetrih
Pratite me