12 koraka potrebnih za osnivanje j.d.o.o.-a

/, Novosti/12 koraka potrebnih za osnivanje j.d.o.o.-a

Imate ideju za Vaše poslovanje, ali ne znate kako ga pokrenuti? Mi smo za Vas istražili kako to najlakše učiniti. U nastavku Vam donosimo 12 koraka kako pokrenuti poslovanje (j.d.o.o.).

1. Korak – ime tvrtke

Smislite ime tvrtke i provjerite na sudreg.pravosudje.hr postoji li već tvrtka sa istim ili sličnim imenom.

2. Korak – Javni bilježnik (1. put)

Idite kod javnog bilježnika.  Ponesite osobnu iskaznicu, popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena tvrtke (ako ste ime rezervirali). Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva u sudski registar, Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova i Popis članova društva.

3. Korak – Banka

S ovjerenom dokumentacijom koju ste dobili kod javnog bilježnika idite u banku i izvršite uplatu temeljnog kapitala u iznosu od 10 kuna i sudske pristojbe. Temeljni kapital (osnivački polog) se uplaćuje na prijelazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.

4. Korak – Javni bilježnik (2. put)

Nakon izvršenih uplata ponovno idite kod javnog bilježnika koji će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Ako je dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti javnom bilježniku Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

5. Korak – Izrada pečata

Nakon što kod javnog bilježnika preuzmete Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke, potrebno je izraditi pečat. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar.

6. Korak – Državni zavod za statistiku

Popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS-1 obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku. U Državnom zavodu za statistiku predajte RPS-1 obrazac i presliku Rješenja o upisu u sudski registar. Odmah ćete dobiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta.

7. Korak – Žiro-račun

U banci u kojoj ste uplatili osnivački polog, otvorite žiro-račun tvrtke i zatražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će Vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

8. Korak – HZMO/HZZO

Ako je direktor novoosnovanog j.d.o.o.-a zaposlen u drugoj firmi, tj. ako je osiguran po drugoj osnovi, i ako u svom j.d.o.o.-u nema zaposlenih, preskočite ovaj korak.

9. Korak – Knjigovođa

Pronađite dobrog knjigovođu i sklopite ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga (ugovor o vođenju poslovnih knjiga). Ako ste dovoljno hrabri i odlučili ste se na samostalno vođenje poslovnih knjiga potpišite Izjavu o sasmostalnom vođenju knjigovodstva.

10. Korak – Javni bilježnik (3. put)

Sastavite ugovor o najmu poslovnog prostora s vlasnikom prostora na adresi sjedišta tvrtke. Ako ste vi vlasnik prostora, svejedno morate napraviti ugovor između Vas (najmodavca) i Vašeg j.d.o.o.-a (najmoprimca). Taj ugovor je obavezan. Kod javnog bilježnika zajedno sa vlasnikom prostora ovjerite ugovor.

11. Korak – Porezna uprava

Vlasnik prostora (najmodavac) mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti Ugovor o najmu na temelju kojeg Porezna uprava izdaje rješenje i utvrđuje predujmove poreza na dohodak od imovine. U Poreznu upravu je potrebno ponijeti Ugovor o najmu.

12. Korak – Porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, obavijest o razvrstavanju po djelatnostima, ugovor o vođenju poslovnih knjiga, ugovor o najmu poslovnog prostora i potpisni karton.

Dodatne informacije možete potražti ovdje.

Imate projektnu ideju? Trebate pomoć u pripremi poslovnog plana i apliciranju projekta? Javite nam se i naši stručnjaci će besplatno ocijeniti Vašu projektnu ideju.
Ispunite obrazac

Sanja Petrović

Vanjski suradnik u Odjelu za financije i računovodstvo at HS Consulting
Sanja Petrović rođena je 25. rujna 1993. godine u Virovitici. Osnovnu školu ''Ivan Goran Kovačić'' završila je u Gornjem Bazju, a obrazovanje nastavlja u Strukovnoj školi Virovitica, smjer ekonomija i trgovina. Krajem 2012. godine na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisuje preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment, a nakon toga upisuje specijalistički diplomski stručni studij, smjer Menadžment malih i srednjih poduzeća. 2017. godine pod mentorstvom Mladene Bedeković, univ. spec. oec., s radom ''Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada'' stječe visoku stručnu spremu i zvanje stručne specijalistice ekonomije. Studij je završila s prosjekom ocjena 4,95 i pripadala skupini od 10% najboljih studenata te za to dobila Priznanje za osobiti trud i rad uložen u izvršavanje svih studentskih obveza tijekom studiranja na Visokoj školi. Nakon završenog studija zapošljava se kao polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Razvojnoj agenciji VIDRA, gdje radi na poslovima provedbe projekata udruga koje su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju, poslovima provedbe projekata braniteljskih i stradalničkih udruga te poslovima vezanim uz radne odnose. U 2018. godini postaje član Udruge diplomiranih studenata Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici ''ALUMNI VŠMTI''. U HS Consulting-u radi kao vanjska suradnica u Odjelu za financije i računovodstvo te u Odjelu za marketing. Početkom 2019. godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Autorica je znanstvenog rada na temu ''Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada i utjecaj na potrošnju i štednju'' za međunarodnu konferenciju Interdisciplinary management research conference XV. U slobodno vrijeme bavi se slikanjem portreta i fitnessom.
Sanja Petrović